Searching for “De 5 dollars baby”

43 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


qui présidèrent à leur élaboration. Dans ce choix de manteaux d’été et de tailleurs, de robes de soirée, de promenade ou d’intérieur, de chapeaux de toutes formes et de toutes nuances, de toilettes de jeunes filles et d’enfants, d’élégantes lingeries, enfin dans...coins du monde. Voici la description d’une de ces cités appropriées aux exigences de la cinématographie moderne. Dans la vallée de San-Fernando, en Californie, à peu de kilomètres de la ville de Los Angeles, on a construit une ville qui, en quelques heures...pourront dès à présent obtenir un patron soit » \ de'blouse, de jupe, de robe, de manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tout frais compris). ' 'o X eirr suffit de mettre sous enveloppe à l'adresse de M. J. FELIX, rue Thomas Vinçotte. 18, Bruxelles: k°n triangulaire . . .
film behoorden aan Charley Chaplin De vest en de mouwen waren, evenals de broek, door den grooten komiek zelf verkort. De groote klak was ook een oude kennis van Charley en in de schoenen maakte hij met een gewoon zakmes de noodige gaten. In Cos Angeles zijn vele filmspelers, welke...een doel, een ideaal hadden, en in dewelke de liefde tot de rechtvaardigheid, het goede en recht verheerlijkt werd. De eersten dezer waren «De Mysteriën van Parijs» (1842-43) en «De Wandelende Jood» (1844-45), die hem de sympathie der demokratische partijen verzekerden. In 1848...medeplichtigheid en zij verdrinkt, terwijl Fleur-de-Marie door de Wolvin gered wordt. TIENDE HOOFDSTUK: DE SCHOOLMEESTER EN DE UIL De wreede bandiet, door Rodolphe verblind, is tusschen de handen van de feeks, welke dé Uil is, en beklagenswaardig menschelijk wrak . . .
apporte à Fédora une bonne nouvelle: celle de la destitution de Tariskine et de l’autorisation pour Loris de rentrer en Russie, et deux lugubres nouvelles: celle de la mort de Vaière et du décès de la comtesse Spanoff. Loris rentre avec le courrier. Il apprend...Film Mannelijke hoofdrol Vrouwelijke hoofdrol 1° De Gelegenheidsdetectief .... 2° De Snelheidsduivel .... 4° De Spiegel der Ziel.... 3° De kleine Bloemenverkoopster van Piccadilly .... 6“ De Vlam der Woestijn .... 7° Achter de muren der Gevangenis... 8° Dr Jim, Geneesheer der Onschul- 9° De Maagd van Stamboul .... 10° Zijne Misdaad .... Il0 Forfaiture .... 12° De Droom (van E. Zola) .... 13° De Zwaluwen .... 14° Schoudert 't Geweer .... 15° De Man die weent .... 16° De Wees (L’Orpheline) .... 18° De Geheimzinnige...Rodolphe. « Drie jaar, maar dit komt seffens. De steenen van de Louvre, de kalkovens van Clichy en de steengroeven van Montrouge, ziedaar de slaapgelegenheden mijner jeugd. Ge ziet dat ik mijne verblijfplaatsen . . .
uit een heel ander gezichtpunt zien: blikt de ooriogswe-duwe van Kruistocht de wereld in met dezelfde oogen als de booze vrouw uit Prachtig Hart, of de dolende Maagd die in extase, de heilige treden van het Parthenon opklimt, in « het stijgen naar...ook nu en dan eene Belgische. ALLERLEI , *, In de Ohio-provincie (Vereenigde-Staten) dienen voortaan de bioskopen op Zondag gesloten te zijn; de Hemel beware ons van eene dergelijke kastijding; de Zondag is voor de meer -derheid onzer bevolking de rust in den harden struggle for life en we zouden raar opkijken...ons verboden worden, juist op dien vrijen dag, de cinematographische voorstellingen bij te wonen. , * » Baby Peggy is 'n honderdduizend dollars waard. Dit is ten minste het oordeel van de Verzekeringsmaatschappij, die het geniale kind voor genoemd . . .
verloven met Mildred Davies, zijne partenaire uit « De Vossenjacht ». Frank Mayo’s verbintenis voor de Universal werd niet meer vernieuwd. Hij gaat nu voor de Goldwyn draaien, Mary Miles Minter zou de stille kunst vaarwel zeggen en zich in de eenzaamheid terugtrekken. Zij verdiende zoowat 60,000 dollar...de Markies niets te bevélen? » « Niets. » Nauwelijks had de intendant de plaats veria ten of M. d’Harville plofte in een zetel neer; de do ellebogen geleund op de tafel verbof g hij het hoofd in zijne handen; voor de eerste maal weende hij. . « Mijne eer bezoedelt door Clemence...rijtuig. Mevrouw d’Harville ging insgelijks naar de standplaats en nam een huurrijtuig. De twee voertuigen kwamen aan de Quai de l’Hôtel de Ville, de rue Saint-Avoye en vervolgens aan de rue du Temple. « Burger » zegde de koetsier, « de dame gaat het huis n° 17 binnen. » « Houdt stil. » Eenige seconden later . . .
scènes commencées, on dut faire appel à un cordon de police qui tint les perturbateurs en respect. Baby Peggy, la. jeune étoile de la Compagnie Universal, âgée de deux ans et demi, possède une des plus jolies coupes ‘de cheveux de tout Hollywood. Un jour qu’elle passait dans l’ate-iier de couture du studio, elle trouva une paire de ciseaux placée sur une machine à coudre. Ayant entendu dire...cheveux taillés à la Jeanne d’Arc n’étaient plus de mode, Baby coupa les siens à sa fantaisie. On dut de ce fait, patienter plus de 15 jours avant de continuer à tourner le film dans lequel devait apparaître...pourront dès à présent obtenir un patron soit de blouse, de jupe, de robe, de manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tout frais compris). Il eur suffi* de mettre sous enveloppe à l’adresse de M. J. FELIX, rue Thomas Vinçotte. 18, Bruxelles: \y \ le bon triangulaire . . .
de l’auditoire... » Griserie charmante qui ne manqua pas de se renouveler, quand après quelques danses et de 1>e-tits numéros de récitation, je devins célèbre sous le nom de « Baby Ruth », et que mon nom figura comme «headliner» (attraction principale...succès de * Baby Ruth », me procura un engagement de neuf semaines, et me fournit les accessoires nécessaires...le Cadeau Idéal a offrir h une Femme de Goût et à un Homme Chic. Rien de plus Joli, de plus Élégant et de Moins Cher Plus de 5000 modèles • Les Poupées Espagnoles “ PAGÈS „ Incassables, en . . .
en dochter, tot eens een kinderrol openstond in De Baby van Bootle; de kleine Gladys, die aanwezig was bij de repetitie, zei hardop « ik zal de baby zijn », en het "vijfjarig popje werd aangenomen, trad op naar...van het opgenomen voorwerp dringt dus door de respectievelijke filter op de kleurlubben. Elk dezer 520 lubben werpt op de emulsielaag een beeld dat zij door de ontvangen (zie füg.,1), volgens de densiteit van de Ikleuirem en 'beelden, en wat zoo kan worden voorgesteld: BEELD...als een walvisch over zalm! Wij hebben ook de koren met Zola’s «Droom» gekregen. Ook weer een succes!... De adaptatie, naar ’t schijnt, de meesterlijke adaptatie, heeft bergen gouds gekost. En de uitslag?... Eren zwaluw in Maart!... Aan ’t eind van ’t ro'leken: de failliet!... — Een oogenblik!... « Drie Maagdekens-huis »?... Met de motieven van Schubert?... W’as dat niet mooi?... Heerlijk, onvergetelijk . . .
Dit laatste is reeds meermaals gebeurd, (in de film). Douglas Fairbanks verdient 10,000 dollars,164,000 frs) per week; dit maakt per dag 1666,60 dollars, 209 per uur en 3 dollars 1 /2 per minuut. Helen Daniels, de dochter van den oud Amerikaansch minister van Marine, gaat...den Vernieler. Zij kwam juist aan den oever van de rivier wanneer de boot van Nicolas zonk, Fleur-de-Marie en Madame Séraphin naar de diepte sleepen-de. De Wolvin zonder aarzelen sprong in het water en kon gelukkig...puissante. Un des généraux les plus célèbres de l’armée Romaine, .Galba, charge son aide-de-camp favori, Horatius de se saisir de la fille du roi vaincu Van-nian et de la conduire en otage à Rome. Horatius, vainqueur de l’Ibérie, se met en roufê et s’empare de la Princesse Marcia. Mais la grâce et la beauté de la fille du roi Vannianf ont grande impression sur lui el il . . .
2° La candidate fera parvenir à l'adresse de Ciné-Revue: a) Deux de ses portraits, l’un de face, l'autre de profil, format carte-postale, mais de telle sorte que le visage ait au moins deux centimètres de hauteur; A) Le bon à détacher de Ciné-Revue, dûment rempli (voir page T4). L’enveloppe, contenant...Et lorsqu’on pense que chacun de ces stars est payé à raison de deux ou trois mille dollars par semaine, et que la « Selznick » tourne déjà près de six semaines à cette production, nos lecteurs pourront se...puissante. Un des généraux les plus célèbres de l’armée Romaine, Galba, charge son aide-de-camp favori, Hora lins de se saisir de la fille du roi vaincu Van-nian et de la conduire en otage à Rome. Horatius, vainqueur de l’Ibérie, se met en routé et s’empare de la Princesse Marcia. Mais la grâce et la beauté de la fille du roi Vannianfont grande impression sur lui et il . . .
verstrekt van 9 tot 1 en van 3 tot 7 uur. DE GROOTE INSCENEERDERS Op het tooneel hebben wij de tooneel-f schikkers (regisseurs). In de cinema hebben wij de insceneerders. Op deze rolt alles af, maar deze zijn ook de almachtige bestuurders van den film. De insceneerder zorgt voor alles en voor allen. Hij schept de toestanden met al de bijkomende bijzonderheden, stelt de noodige kleedij vast, kiest de vertolkers...Players Lasky» te worden. Cecil B. de Mille was er de bestuurder van. Hij zond er eenige mooie filmen in de wereld zooals: «De Overweldiger», «Jeanne d’Arc» en ((Plichtsverzuim». De «Famous Players Lasky» werd later de «Paramount Artcraft» voor dewelke de Mille eene lange volgorde banden bewerkte o.a.: «Waarom van...en naar het gasthuis voeren van de moeder van dit huisgezin, werd de baby, nu een allerliefst kereltje van drie jaar en half geworden . . .
verlichting. De onrust over de verborgen schat was over. Wanneer hij de 1000 dollars had kon hij haar naar de bank gaan en zeggen dat hij gespekuleerd had en alzoo de 50,000 dollars toonen. En zoo ging alles wel. De fortuin lachtte hem tegen. De opbrengst van het land was verkocht en met de 1000 dollars ging hij naar de bank. Wanneer hij binnen kwam zag hij er ook M. Joy welke met de Sheriff...praatte; hij ging recht naar het winket van de kassier. Hij vroeg voor zijne 1000 dollars te wisselen in 100 dollar biljetten. De kassier bezag het biljet, ging er mede naar een boek en vergeleek...de nummers. « Dit biljet is toch niet valsch, nietwaar? » vroeg hij angstig. « Neen » lachtte de kassier, « maar ik moest zien of het geen gestolen was uit de Vicksburg Bank. Iedere bank in het land heeft de nummers van de 50,000 dollars welke er ontvreemd zijn en niemand ook kan die uitwisselen . . .
cents per week (Ameri-kaansche centen natuurlijk), de prijs om tot Hollywood te reizen is 86 dollars en 20 centen, indien je/nij 500 dollars stuurt dan kan ik in twee weken tijd echtscheiding bekomen...zikante en componiste; zij heeft muziek gemaakt op de film « The Man Thou Gavest Me > waarin zij de hoofdrol heeft. De junge Douglas Fairbanks heeft zich gevestigd in de Lasky Studios om zijn werk vo<t' de film te beginnen. De kleine zal zijn debuut doen met « Tom Sawyer ». Met de ilm van Jackie Coogkn « Long live tbc Ring.» zal Rosemary Theby...cens op uit te gaan om meer te weten betreffende de prijsverhooging op de zitplaatsen in de kinema’s, zulks in verband met de duurdere filmexploitatie waarvan wij in de beide vorige Cinema-programma’s onder « Vrije Tribuun » op de hoogte werden gesteld. Wij mogen onze vriendjes en vriendinnetjes . . .
in de amerikaansche filmen bestaat in het feit dat op de «star», en bijna altijd op de «star» alleen, de hoop van bijval van de film berust; noch de schrijver, noch de insceneerder (behalve Griffith, Cecil de Mille en een paar andere) staan op het voorplan in de aankondiging van de film. Het publiek wordt verzocht om Marv Pickford. Charlie...verzegelde brief aan de grenspost te brengen om de moordenaar te doen aanhouden. Door een sneeuwtem- Nabij de Canadeesche grens bevindt zich de kroeg Galbred, de verzamelplaats van smokkelaars, die onder de kundige leiding van Peter Macdonald, er toe kwamen sterke...circa So.ooo inwoners, was vóór vete eeuwen de hoofdstad van een groot Rijk. Gelijk in de minste stad van dit land zijn er heerlijke pagoden, die de oude evolutie vereeuwigen. 2. De Iraouaddy. — Deze rivier met het gele water is de slagader van gansch het land en de beste verbindingsweg, niettegenstaande de moderne spoorwegen. 3. Het leven in de Birmaansche dorpen. — Het is het voorouderlijk leven in de dorpen waarrond . . .
content, m’engagea pour quelques années à raison de 50 dollars par semaine; c’est ainsi que l'on a pu me voir aux côtés de charmantes baigneuses dans soixante dix-huit comédies I...d'un mandat postal, chèque ou trimbres postes de la valeur de 5 francs, à la' Direction de “ Ciné-Revue 10-12, rue Charles De Coster, Bruxelles. désire recevoir -la prime de CINÉ-REVUE, consistant en les trois albums de modes: Costumes Tailleurs et Manteaux, Jolies Modes d'Enfants...pourront dès à présent obtenir un patron soit **0 de blouser de jupe. de robe, ae manteau ou de tailleur, au prix modique de Un franc (tout frais compris). Il leur suffit de mettre sous enveloppe h l'adresse du Comptoir de Patrons de Mode, 16, rue Albert de -O Latour, Bruxelles: 1) le bon triangulaire figurant au bas et . . .
Zooals in « De Twee VVcezen » is een liefdesidylle de grondslag van die film. Men zal er o. a. kunnen in zien: « De veldslag van Saragota », « Het beleg van Ticondeorga » en de overgave van Yorkstown. Griffith bekwam van het Ministerie...wijze met een glooiend ijzer be handelde. De grootste kinema der wereld is wel de Cleve land Auditorium in de Staat Ohio (Amerika). Hij is opgericht door de rijke uurgers der stad. De zaal dient voor vergaderingen, conferenciën, tooneel en kinema...stond ik in het schelle licht van het tooneel met de acteurs vo-lop aan net werk. Tusschen de schermen stond een kleine man, de hemdsmouwen opgestroopt, de hoed op het achterhoofd en een eindje sigaar in do mond, naar . . .
en nieuwheid in hun soort onderscheiden. De indeeling werd dusdanig geregeld, dat de eerste afdeeling de levensvoorwaarden van de arbeiders in lie talgemeen behandelt, n.l. de sociale diensten, de bedrijfsongevallen, do arbeiderswoningen, do hygiëne, de sociale ziekten, de ondersteuning van vrouwen en kinderen, het onderwijs, het...te verhelpen. Men heeft te Genève voor de afgevaardigden vaa den Volkerenbond de film « Le Monde des Visions et de la Démence » afgerold. Deze film laat de verwoesting onder hét menschdom zien veroorzaakt door de alcool, de cocaïne, de morphine en de opium. Men zegt te New-York dat de tijd gekomen is om de fabelachtige salarissen der filmsterren te verminderen...de praoht-film van C. B. de Mille. EEN PARIA, DE GROENE SMARAGD, OVER DE GRENS, met de wonderschoone BETTY COMP-SON. DE LIJDENSWEG VAN Mme BEL-ROY, DE VERGULDE KOOI, twee meesterstukken van GLORIA SWANSON. En . . .
wordt gelaten en dartel kan rondhup-pelën, zâl de regisseur er nlettemm voor zorgen stéeds de{:rechte baan aan te duiden. Naar gelang de te verwachten indrukken op h.et publiek zyllen de opnamen achter elkaar vólgen, om zoodoende den film tot zijn...en schenkt eenigen tijd later- het leven aan een baby. Sinds eenigen tijd is er in de buurï eene dame uit de stad komen wonen eo de kleine, aan wie zij het leven schonk, komt te sterven. Daar Rose...de veerboot en zetten de rivier over. Wij beklommen de lange heuvel en daalden neer in de bosschen langs de met bladeren bestrooide paden. Wij zagen in de verte New-York, de witte stad over het water. En wij gingen verder, zij aan zij, langzaam . . .
en de millioenen dollars die Zukor en Lasky voor het draaien ervan hadden uitgegeven...op, enz., enz. Dit boek nu wordt verfilmd en zal Baby Peggy weer roem bijbrengen, daar zij de kleine heldin zijn zal. Hobart Bosworth zal de oude zeekapitein vertolken. lizt, Wagram en Jena gefilmd worden...De zeeslag van Trafalgar komt ook in de film voor, toonende de heldhaftige dood van de Engelsche admiraal Nelson. 10 millioen franken zal de film kasten. Een eigenaardige Him in twee deelen zal er gemaakt . . .
anders zou zij zulk geen toon aanslaan », zegde de portier, nadat de geroepen bestuurder de houding van zijn bediende had goedgekeurd. « Bovendien, al de stars komen hier. En wij vermaken er ons wel eens mee de eene als een wervelwind de zaal te zien binnenkomen, uit vrees van herkend te worden, terwijl...is. De staking breekt uit en hongert de GLADYS WALTON w "GOSSIP“ a universal att#act/o/ÿ De stad is in volle onrust; de inwoners loopen in de straten te saam, daar eene algemeene werkstaking in de fabriek van Warden dreigt uit te barsten. De hardnekkige moedwil van den patroon is hier de oorzaak van. Maar in plaats van Henry Warden zelf te vinden...des artistes de tous les music-halls... Et ce jour-là, il avait à régler 60 dollars de frais de taxi, que son «paternel» refusa de payer au brave lliff qui jura*de ne pas lâcher son jeune mauvais client. Voilà pourquoi Billy . . .