Searching for “De Gescheidene vrouw”

3 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


gelijkvloers, terwijl Baron Lachambotte en de gescheidene vrouw de eerste verdieping bewonen. Het is nog altijd « scheiding van...weg, het jonge paar naar het echtelijk bed. Van de genomen afspraken, zij met den baron, en hij met de « gescheidene», kwam niets terecht. T» 11 uur zagen zij het licht uitdooven...het behoort. Zeker is het. dat de keuzo van het scenario veel bijdraagt tot de waarde van de film, maar, in dit geval, is het de band zelve die men in de eerste plaats dient te roemen. Zoo heb ik eens bet voorrecht . . .
mondhoeken vielen; bovendien had Ihij zorgvuldig de kraag van zijn vest opgezet en de randen van zijn hoed neergedrukt... Na de schouwburgvertooning te Santa Barbara gingen de beide artisten nog een wandelingetje doen in de omstreken van Santa Barbara, en iater betrokken zij hun onderscheidelijke...oore komt van de Zee-Havik. Hij kan Lionel en Rosamund gevangen nemen. De Pacha wil haar als slavin verkoopen, doch de Zee-Havik huwt haar volgens de Mahomedaansche wetten. Een Britsch fregat, onder kommando...zijn naam is thans op ieders lippen, iedereen kent de akrobaat, de filmacteur, de wonderbare man. Dat in de 19e eeuw de kinema dien trap van volmaking nog niet bereikt heeft, die . . .
hem in aanraking met een filmgezelschap, waarvan de bankier More] de geldschieter is; hij maakt een diepen indruk op de « ster » van het gezelschap, Lady Anna, de minares van Morel, en trots de jaloerschheid van haar vriend zal zij de prins er toe overhalen, met haar, een eerste planrol te vertolken...de liefde eener vrouw, toont ons de held van het treurspel, net als een nieuw Don José uit « Carmen...gheid, Made; gij zijt de eer-lijkste vrouw welke ik ken, waarlijk, en ik weet dat ge ook de eerste zijl. indien er ets bijzonders is, om het mij te zeggen . . .