Searching for “De Hartstochtelijke Danseres”

5 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


ster tot dè nederigste figurant toe, bewust is van de rol die zij gaan te draaien hebben, de geest koel en de oogen helderziende. Het studio is de fabriek en de filmregisseur is bijna het éénige personnage, die juist weet...Hollywood (Col.) U. S. A. VERGEET MIJ NIET. — Zie de uitslag van den laatsten prijskamp in dit nummer; de winnaars, de stad bewonende, dienen de prijs op ons bureel af te halen; die welke bu ten de stad wonen, wordt de prijs per post opgezonden. .. AL1-BEN-D ARAK — I) Ralph Lewis, adres...zorgde dan ook voor mijn begrafen s... » « De kaarten kwamen dus uit! » lachtte de danseres, a Nu kan ik u ook antwoorden op een vraag, wanneer wij . . .
in « Kinema- en Tooneelblad », van 31 October j.l., de biografie, en ge zult, o hartstochtelijke bewonderaar, vernemen welke de lievelings-cijfers zijn van Margueritte de la Motte. Ik ben een zeer eenvoudig wezen, maar bezit, meen ik...niet gelooven. Was ik nu in een gemeente buiten de stad of in de stad zelve? Wat meer, op het programma stond « De Spaansche Danseres », een superf lm van Paramount, dewelke op het oogen-blik...uitgesproken: op de Russische wijze: Lissenko, met de klemtoon op de eerste lettergreep en L.issanko met de klemtoon op de laatste (les in de spelkunst uit de papschool). N.-B. — ’t Was volop hoogtij op de redaktie, toen we vernamen dat Solange s kwade bui over was . . .
Beery vertolkte de roi van de Duitsche zeekapitein in « Achter de deur», de roi van den koning in « De Spaansche Danseres » en de roi van koning Leeuwenhart in «Robin Hood». ROSIT A. — 1) Ginette...nieuwe ster ontdekt heeft welke het stieltje van danseres beoefende in de Follies. Deze danseres is een zekere Mejuffer Corri. Gedurende haar engagement...een schaar kinderfilmver-tolkers. Men heeft o. m. de bekende René Poyen en de lieve Bouboule, welke beiden in « La Gosseline » de hoofdrollen vertolkten; de kleine André Rolane en Jean Mercanton, en de oudere Leslie Shaw en Jean Forrest, welke allen in « De twee Verstootelingen » optraden, de eersten in het voorspel en de tweeden in het eigenlijke stuk. Verder heeft men nog Régine . . .
qui constitue une superproduction G. Sta-penhorst, de la U. F. A. La mise en scène de Ucicky est, une fois de plus, une merveille d’ingéniosité, de goût artistique et de sens profond des nécessités de la technique de l écran. Cette technique est, au demeurant remarquablement...le ciel ne fut si bleu », dit l’une; « Nuits de Vienne; Dtauces nuits », roucoule l’autre. De l’amour, de la grâce, de l’entrain; des paysages radieux et un décor de luxe et d élégance. Qu’en faut-il de plus, pour faire triompher un film? « NUIT DE MAI » ne peut manquer de rencontrer les faveurs du public. Je ne vais pas vous détailler...K eizerin Al aria Th eresia De onvermoeibare danseres. — De keizerin, een der schoonste vrouwen van Weenen. — Maria-Theresia . . .
qui constitue une superproduction G.Sta-penhorst, de la U. F. A. La mise en scène de Ucicky est, une fois de plus, une merveille d’ingéniosité, de goût artistique et de sens profond des nécessités de la technique de l’écran. Cette technique est, au demeurant remarquablement...LUCIEN dJns ENFA ADMIS Du romanesque et de l’amour sous le règne de l’Impératrice Marie- Thérèse d’Autriche ENFANT ADMIS De onvermoeibare danseres. — De keizerin, een der schoonste vrouwen van Weenen. — Maria-Theresia...om dan om negen uur weer met den ouden ijver aan de re-geeringszaken te beginnen. Maar de keizerin was niet alleen een voortreffelijke en hartstochtelijke danseres, maar ook een der koenste en behendigste paardrijdsters . . .