Searching for “De Overwinnende Jeugd”

3 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


uit tegenover zijne mannen. En welhaast, onder de vleugelen der « Overwinnende Liefde » Fred en Martinne, de Witte Woestijn vluchtende, vaarden naar het geluk verre der...W. 12 (England). 2°) Barbara Bedford, adres: 5269, De Longpre Avenue, Hollywood (Cal.) U.S.A. 3°)De vertolkster van Sui Sen in «De Lelie van Chinatown » was Leatrice Ioy. N.-B. — Besten dank voor de Paaschwenschen en evenveel terug. Dimphne. — 1°) Wij kunnen u de photos, post-kaartformaat, gezorgen van al de Paramountartis-ten, aan den prijs van fr. 0.50 ’t stuk; franco...rue de Brunei, Paris. Maë & Gloria. — 1°) Gelieve de naam van dien film op te geven. Elval. —• 1°) De hoofdvertolker van « De Vrouw van den Pharao » en van « Othello, de Moor van Venetië» was Emil Jannings, adres: 3, Reich-strâsse, Charlottenburg . . .
2.5 VERSCHIJNT OP VRIJDAG ONZE FILMSTER Gabriel de Gravone " Maar ’t geen hij met ’t meest geluk weergeeft, is de gloed-en passievolle jeugd; en om hienn te slagen, behoeft hij zich slechts te laten...en zijn GABRIEL DE GRAVONE in de rol van Rouletabille, den jeugdigen knappen defectief De Schaduw der Zonde, met de Gravone, Van Daele en Diana Karenne. muchien, en deze twee «Is...vervloekte veld. En terwijl zij zoo ging, langs de wegeltjes waarlangs zij zoo dikwijls was gegaan in haar jeugd, overdacht zij heel haar leven... In de holheid van de verre vlakte schaterde zij het uit met een korten zenuwachtigen . . .
Gladys WALTON 3. South Sea-Moon . L. Hirsch 4. De Zang der Overwinnende Liefde groote kunstfilm Tijdens de Poos Récitaal voor Orgel Semaine prochaine programme sensationnel...Italië worden gemaakt, een Oostersch hymne vedelen « De Zang der Overwinnende Liefde », melodie die de geheimzinnigste gewaarwordingen bij de toehoorders doet geboren worden. En menigmaal hoorde men...du Diamond et Noble’s Polish La seule maison de la place fournissan aux garages aux prix de gros Maison BERTHY 106, rue de l’Eglise, 106 Grand choix en toutes sortes de jwo umm umms Manteaux et casaquins à partir de îr. 3.75 PHOTOGRAVEURS DESSINATEURS 1111 iubhiiib — POUR CATALOGUES . . .