Searching for “De Zeeslag”

14 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


krankzinnigengesticht te huis hoort, en ontvlucht de echtelijke woning. Én nu komt het ijselijkste voor de graaf: zijne dochter, die hij acht geroepen te wezen om de eer en faam der Prébois Gran-cé’s hoog te houden, bekent hem dat...der Duitsche onderzeeërs Aan deq Yzer met de Fransche Fusiliers De Engelsche vloot aan ’t werk Zeeslag bij Jutland. Triomf van de ’’Vindictive,, VWWiWWVS. ï Gebruikt tijdens de Poos in de Dn («ziien: % Extra Gersten 1/2 0.30 Koffie, 1.10 Blonde » 0.45 Melk...der Duitsche Onderzeeërs Aan den Yzer met de Fransche Fusiliers De Engelsche Vloot aan ’t werk (Jutland) Triomf van de “ Vindictive Semaine prochaine, à l’occasion de NOUVEL AN Dimanche 29 Décembre à 3 et à 7 1/4 h.. Lundi 3o à 7 1/4 h., Mercredi . . .
plaats tusschen de beide jonge lieden. Alsdan de groote donderslag. De oorlogsverklaring van Duitsch-land aan België. Luitenant...4. La Fille de Madame Angot, openingstuk Ch. Lecocq 5. De engelsche vloot in werking (Zeeslag bij Jutland) 6. Mignon, fantazie Amb. Thomas 7. Oorlogsdagblad...son collaborateur l’ingénieur Davigny, du résultat de ses travaux et lui communique une lettre lui offrant de prendre la direction d’une importante exploitation de mines au Congo. M. Rolland est tout surpris de voir le peu d’empressement du jeune homme à accepter cette . . .
Java». Maciste is geboortig van Genua en diende in de Italiaansche vloot. Hij maakte naam in de film « Cabiria » door zijn geweldige schouders. De firma Pathé van New-York zal de fabels van Esope en van La Fontaine op het doek brengen. Volgens...De zeeslag van Trafalgar komt ook in de film voor, toonende de heldhaftige dood van de Engelsche admiraal Nelson. 10 millioen franken zal de film kasten. Een eigenaardige Him in twee deelen zal er gemaakt...uitzicht op de zee; ik hoor de baren van de Oce«a.n. Hoe koud de avonden hier zijn. Doch tot m( geschiedenis terug. kt Morey had . . .
zich om:Yozisaka stond daar, op den drempel van de kajuit. Wat had hij gezien of gehoord? — De zeeslag is aanstaande, sprak de markies. Het lot van elk onzer is gemerkt. Binnen weinige minuten...de Koepelkerk, gesticht naar het noenmaal trekt en Zondagsavonds in het hart van de stad voor de legermachten op zij treed; die uit de bioskopen naar de café’s trekken; Als ik op een wandeling door de hoofd- en bijstraten ontwaar hoe populair de onbekende film-sterren zijn, in hoeveel ontelbare standen...Stel het voorwerp is b.v. zes schreden vanaf de lens verwijderd, dan zetten we de schaal op het cijfer 6 en verrichten dan de Opname. Natuurlijk moet de afstandschaal te voren goed zijn nagegaan. In de meeste gevallen deugt zij niet; d. W. e. dat de cijfers daarop aangegeven,' niet kloppen met de daarbij behoorende afstanden. Kort geleden nu heeft de firma Ernst Leitz te Wetzlar een geheel nieuwen afstandsmeter . . .
de huizen rammelen de deuren op hun grendels, de regen kletst tegen de ruiten, de vensters worden door de rukwinden, met groot lawaai, opengesmeten, het water spuit...De Zeeslag Gedraaid in 1923 waarschuwt de markies over het Euro-peesche gedrag zijner echtgenoote...Sessue: « die van markies Yorisaka in De Zeeslag ». Een feit staat vast en dit is: dat de wonderbare vertolker van Forfaiture hier al zijne krachten . . .
air, anx alentours des studios Pickford: Le cour de la prison mesure 200 pieds de long sur TOO de large, le mur d'enceinte a 60 pieds de saut. A l’ombre de ce mur se profile le squellette de la potence, dont la corde se balance au gré de la brise. L'austère dignité de la cathédrale de Tolède contraste singulièrement avec l’aspect sinistre...de l’anglaise, Miss Vane, lectrice de nrs Hockley. Le yacht de Mrs Hockley ancré dans la baie de Nagazaki est souvent le rendez-vous de l’aristocratie européenne de la ville et la marquise Yorisaka qui n’a pas tardé il subir l...3. Princesse Jaune (openings tuk) Meyerbeer De Zeeslag naar de roman van Cl FARRERE vertolkt door: Mr. en Mme. SESSUE HAYAKAWA . . .
de l’anglaise, Miss Varie, lectrice de i.rs Hockley. Le yacht de Mrs Hockîey ancré dans la baie de NagazaRi est souvent le rendezvous de l’aristocratie européenne de la ville et la marquise Yorisaka qui n’a pas tardé à subir l'influence...de l'éducation • de la propriétaire du yacht, se laisse griser par le charme de la conversation du capitaine Fergan, un attaché, de la marine anglaise. Felze a entrepris le portrait de la marquise qui éprouve une véritable joie d’enfant et veut...Princesse Jaune .... (optningstuk) C. St. Saëns De Zeeslag naar de roman van Cl. FARRERE vertolkt door: Mr. en Mme. SESSUE HAYAKAWA . . .
spreken. Maar indien zij zich onttrekken of de oogen sluiten, dan is het « succes » van de film tijdelijk verschoven. De eenen vinden dat het scenario op niets trekt, de anderen redetwisten over de ster, en moeilijk gaat men voort met draaien, maar zonder geestdrift...hij zijne photo niet zal zenden. T. F. H. — In De Zeeslag werd de rol van den Engelschen marineofficier vertolkt door Félix...de colère, de dépit, de fatigue, de désespoir et de prières par lesquelles passe son sujet. Au cours d'une lulle . . .
Fortune (W. Ryley Hatch); Humpo (Leslie King). 2) De rol van bet jongetje in « Le Secret de Polichinelle » werd vertolkt door de kleine Sigrist. 3) Eileen Sedgwick zendt gratis de haar gevraagde photo. KISMET. — De film waarover het nu gaat, is onlangs gedraaid; de voornaamste vertolkers van « La Closerie des Genets » zijn: Henry...toch niets van. (ZIE VERVOLG PAGE 10) FILM-REVUE DE WEEZEN VAN DE ZEE (THE FIRE PATROL - LES ORPHELINES DE LA MER) UoorîgebraGhf door HURT STRöMBERG en met in de hoofdrollen de uedetfen: AKRA û. niLSSOn. HELER JERQIYI EDDY, CHARLES MURRAY...en vloog de «Schorpioen» in de lucht. De zeeroovers hadden hun verdiende loon ontvangen. De vier passagiers kwamen veilig op de «Royal-James ». Men herkende dadelijk Sommerset, welke bevel . . .
Film d’Art te N ee gedraaid geworden. 2) De z.g. zeeslag werd geleverd in de Middel-landsche Zee. BRUTUS 102. — 1) De film «Notre-Dame de Paris » werd gedraaid door de Universal. 2) De opnamen van die film zijn gemaakt geworden in bet studio en...door de Rozella’s gehuurd. De moeder valt ziek de dochter Miriam en Cecil, de zoon, zijn nog te jong om te werken. Lady Laverock, die de Rozella’s vroeger kende, neemt Myriam als gezelschapsjuffer...van Ethel Gaffin, die toiletten te kiezen welke de ster tot aan de nederigste der figuranten zal dragen in de film die hij gaat draaien. De sierlijkheid in de kinema is een der kenschetsende noten der Amerikaansche . . .
Israëlieten. Dc lijdensweg door de woestijn, de doortocht dwars door de Roode Zee. het gebulder der zee, de builende, woeste golven; de verzwelging van de Egyptische heirscharen! M n ziele, alles in prachtvolle kleuren...dé kalme rust na zoo’n genotvcilen avond. Kai Jans DE ZEESLAG Echte meesterwerkjes van de film boeten soms van hun kunstwaarde in door bijna onvergeeflijke...kleine fouten. In « De Zeeslag » is op de « Nikko » Japansch kruiser met luitenant Yorsika (5e~sue Hayakawa . . .
de misère et de douleur de la «Limace» et de Zéphyrine, qui les rouent de coups. Entre-temps de St. Hyriex est mort, Carmen revient en Fiance el apprend la terrible...Jack Warren Kerrigan — Ernest Torrence in: De Karavaan naar het Westen. 3. Sessue Hayakawa — Tsuru Aoki in: De Zeeslag. 4. Jack Holt — Mitchell Lewis — Dorothy Dalton in: Verloren...Athletic Club, 3) Rolla Norman, adres: c/o rue de Rocroy, Paris. N.' B. — De twee eersten in de engelsche taal te schrijven: de laatste in de fransche. CARUSO. —,1) Rolverdeeling niet gegeven. 2) Een doodgewone . . .
Dan ziet u naar de vertooning? Gedurende de Ie poos en ook de 2e poos, kunt u dus uw hart cphalen in het rooken. Niet in de zaal, a. u. b., maar wel in de wandelgangen. Dat is heel klaar en duidelijk, en het staat vast...dien ’k geef) uw rook zoo verne-pen mogelijk in de laagte of in de hoogte, geeft ’n trap op uw sigaret of dooft ze tusschen de vingers, en alles is gezegd. De strengste politieagent zal ’t wel door de vingers zien! Uw omgeving zal ’t heel, heel weinig merken. Uzelf...lust om hem ter hulp te komen. » «Breng hem op de been, jongens! » riep de krachtige stem. «Maakt plaats voor de koets!... Daar is de gemeene lakei!.... Nu. Whiffin, haast u en geef hem de opgelegde straf! » Twee mannen brachten Beaucaire bij een groeten . . .
du Diamond et Noble’s Polish La seule maison de la place fjurnissan aux garages aux prix de gros Maison BERTHY 106, rue de l’Eglise, 106 Grand choix en toutes sortes de FO uFin unns Manteaux et casaquins à partir de fr. 37 5 PHOTOGRAVEURS DESSINATEURS RAPIDE ET SOIGNÉE Champ...is beter dan een wetenschappelijke band, hij is de ontzaglijkste zeeslag, die men ooit kan verdenken. Men ziet er al de lucht-, marine- en onderzee-krachten in volle aktie. Het machtigste...komen in de toekomst de filmonderwerpen vandaan? Wat gebeurt er met de filmgeschiedenissen? Dit zijn de vragen welke dagelijks in de studios, in Amerika, aan elkaar gesteld worden. Voortbrengers . . .