Searching for “Kapitein Blood”

5 results found

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Desmond Taylor. Zijne voornaamste filmen zijn: « Blood will Tell », « Beyond the Shadows », « The Blue Bandanna ». William...en hij besluit van in ’t vervolg slechts « kapitein Brand » te zijn, een zeer toegewijd vriend. Tijdens een . . .
is dan ook met vreugde dat zij op een zekeren dag kapitein John S anderendaags vond men het lijk van lord Grimwood...er geene hinderpalen meer die het huwelijk van kapitein Eric met lady Marion zouden kunnen beletten. PARAMOUNT...staat Christiane plots voor haar oud-minnaaf, kapitein de Chassagnes, verbindingsofficier met den bevrienden . . .
De kronijk van dien tijd meldt ons dat de kapitein der bende, om de waarde te schatten van zijn nieuw lid...in de haven. Hij kon niet vertrekken daar de kapitein. om rede van dronkenschap, aangehouden was. Het bevelhebberschap...nu tegenover Rudolph Valentino staat in den band «Blood and Sand», zegt dat hij altijd een deugniet geweest is, van . . .
de Matroos) met Dorothy Dahon. Daarna was het « Blood en Sands » (De Bloedige Arena's) onder de regie van Ered Niblo...aanvaarden, Sire, maar sta mij dan de gunst toe kapitein Ralph Perry en zijn bediende in vrijheid te stellen...zich alle deuren. In tegenwoordigheid van den kapitein, zegde hij deze. « Gij hebt één kans tegen duizend. Zijt . . .
monarchie het onderste boven met « One of the Blood ». «Het Teeken van Zorro » bracht hem in Nieuw-Spanje, hetgeen...n g Lode wijk XV Richelieu Hertog van Winterset Kapitein Badger Hertog van Chesterfield Hertogin van Marlborough . . .