Searching for “Verkocht”

121 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


houdt De schilderij wordt voor 1 miljoen frank verkocht aan M de Corneilles. In hetzelfde werkhuis, waakt de...anderdaags, verneemt hij dat het werk zijns vaders verkocht is geworden voor een miljoen. Een miljoen! En de zoon . . .
aan zijne negers. Nidia, die geene enkele bloem verkocht, is huiswaarts gekeerd en wordt door haren meester . . .
vervolging van Johnson af te zien. Denzelfden dag verkocht de koopman de ertslaag aan eene groote mijnmaatschappij . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: te Antwerpen te Brussel te Luik 12, Stijfsci . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: Ie Antwerpen te Brussel te Luik 12, “Stijfsei . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: te Antwerpen te Brussel te Luik 12, Stijfselstraat . . .
VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS- j BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN. te Antwerpen te Brussel te Luik 12, StIJFSELSTRAAT . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VE1LIGHE1DSBAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: le Antwerpen te Brussel te Luik 12, StIJFSEI . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: te Antwerpen te Brussel te Luik 12, Stijfselstraat . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDS-BAND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: te Antwerpen te Brussel te Luik 12, Stijfselstraat . . .
IS VOORZIEN VAN DEN VEILIGHEIDSEI AND EN MAG VRIJ VERKOCHT WORDEN.:: :: te Antwerpen te Brussel te Luik 12, Stijfselstraat . . .
aan een dagblad, hetwelk Saccard ongenegen is, verkocht, en Gunderman met zijne millioenen, die het inzicht . . .
veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
veiligheidsband der Oei Centrale en moge* dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
veiligheidsband der Oei Central* en mogen dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .
der Oei Centrale en mogen dtls vrij verkocht worden. Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder . . .