Sigrid Wallaert

Sigrid Wallaert is filosofe en werkt als FWO-onderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Als schrijver en spreker brengt ze filosofische duiding aan in het publieke debat.

Cover van Kwaad spreken

2023-09-19