Searching for “Samson en Dalila”

21 results found • Results 1 to 20 • Next results

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.


Please keep in mind that not all volumes contain an equally large amount of text. There are no booklets in the archive from the period between 1926 and 1929.


natuurkundige film 3. De Andere, drama 4. Samson en Dalila, fantazie op het zangspel Cam. Saint-Saëns 5. FANTOMAS of...bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal). ’s Avonds...de I DE BEUKELAER’s Fabrieken s I Biscuits en Chocoiade N. V. Zij zijn gelegen tusschen de Kievit- en Ploegstraten en beslaan », I eerie bebouwde oppervlakte van circa 13000 meters . . .
2. L’Anti-automobiliste, comédie comique. 3. Samson et Dalila, sélection sur l’opéra C. Saint-Saëns 4. La montre de Léonce...OOK GERAFFINEERD in goede witte katoenzakken en of jutezakken van 50, 75 en 100 kilos PRIJZEN EN STALEN OP AANVRAAG. Te bekomen bij de Firma: Comptoir JVÎaritime...en Zilveren Medalie. — Vakwedstrijd 1913. WERK DER AARDAPPELSCHIL GROENE STER (Staatsblad 20 Oogst 1915) Zetel en Bureelen: Van Craesbeeckstraat 7, Antwerpen Y E E» en H0NDENBR00D Brood voor het Vee.de kilo fr. 0.50, voor Honden.de . . .
waar hij zal vertoond worden zal hij bewondering en siddering verwekken, en door de mannen der wetenschap, der hoogescholen en het sport bewonderd worden, en tevens eene eeuwige en getrouwe herinnering blijven van de expeditie in het eeuwige...Nieuwe film. — Eerste vertooning te Antwerpen. 4. Samson en Dalila, fantazie S. Saëns s. NAHIRA, treurspel in 4 deelen. — Nieuwe...film. — Première représentation à Anvers. 4. Samson et Dalila, fantaisie S. Saëns 5. NAHIRA, drame en 4 parties. — Nouveau film. Avis pour les Représentations du Soir . . .
in Dauphiné 3. Onbezorgdheid van Boby, Klucht 4. Samson en Dalila, Fantazie C. Saint-Saëns 5. Dokter IJzerbaard, Nieuw blijspel...Ley sst raat 19 ANTWERPEN RIBBY De Grootste en Bestgekende VERVERIJ en WASSCHERIJ 88-96, Lozanastraat 15, Huidevetterstraat en 20 Bijhuizen Reinigen en in 't nieuwwasschen van kieederen en kosluraen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden...en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden. — Uitvoering der orders (Comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel. Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. — Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen . . .
RÏBBY 88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen De Grootste en Bestgekende VERVERIJ en WASSCHERIJ Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden...in de hoofdrol. — Ie, 2e en 3e deel. 8. Violettes. Wals E. Waldteufel. 9. De Nieuwe Dalila, 4e en 5e deel. BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden...gewoon toeval zal haar helpen. Het gebarenspel Samson en Dalila wordt in den schouwburg opgevoerd; zij zal de rol van Dalila spelen terwijl P. zich laat overhalen om dien van Samson uit te beelden. Gedurende eene herhaling, op het oogenblik . . .
Oorlogsnijverheid Ie Reeks (in 2 deelen) 5. Samson en Dalila, fantazij Cam. Saint-Saëns 6. Oorlogsdagblad van den Franschen...bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heer en; Ingericht in den Wintertuin en In het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal). Pendant...espagnoles M. Moszkowski 4. Industries de Guerre en Italie lre Série (eh 2 parties) 5. Samson et Dalila, fantaisie Cam. Saint-Saëns 6. Journal de Guerre de PEtat . . .
2e parties. 5. Samson et Dalila, Fantaisie C. Saint-Saëns 6. Un grand Problème, 3e, 4e et 5<= parties...in 5 deelen met Violet MERSERAU in de hoofdrol, le en 2e deel 5. Samson en Dalila, Fantazie C. Saint-Saëns 6. Een groot Vraagstuk, 3e, 4e en 5e deel 7. Bouboule edelmoedig, Klucht 8. Aan ieder zijn leven...bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal' Aan ieder . . .
les plus éminentes de l’industrie du film en Russie, s’exprime, à cet égard, en ces termes: « En ce qui concerne le côté artistique de la production des films...LE BON TUYAU Comique interprété par les „Boys“ Samson et Dalila (Fantaisie) C. S. Saëns La Bonté qui pleure Drame des batailles...DE GOEDE INLICHTING Klucht vertolkt door de „Boys' Samson en Dalila (Fantasie) C. S. Saëns Goedheid en Tranen Programme sensationnel La petite Fleur du Ranch Une . . .
de nuit... Mais le succès est enfin venu! Hélas, en même temps l’effondrement,. Un jour, en revenant chez elle, elle trouve l’appartement, vide: Théodore...LE BON TUYAU Comique interprété par les „Boys“ 5. Samson et Dalila . . . C. S. Saëns (Fantaisie) 6 La Bonté qui pleure Drame des batailles...INLICHTING Klucht vertolkt door de „Boys' bV1 Samson en Dalila (Fantasie) C. S. Saëns Goedheid en Tranen Groot drama uit de strijd des levens naar de beroemde . . .
in al zijne examens slaagde. Hij werd ongeduldig en trachtte er naar zijn eigen kost te verdienen en het land te doorreizen. Eindelijk neun hij zijn besluit, en vertrok naar het Westen, met als alle hulpmiddelen eene zeer...Van het volksvermaak, door het af schaff en van alle Provincie- en Ge-meentetaksen, en door billijker regeling van ons taksenstelsel. Tooneel- en Cinemawereld. Ginemanieuwsjes Cecil B. de Mille, had vóór ongeveer...te zien, daar zij te leelijk toegetakeld waren. « Samson en Dalila » gaat door de Caesar-Film op den band gebracht worden. De . . .
zerken. Moe van het ommeloopen in musea, kerken en bazar s, het slenteren over marmeren pleinen en mozaïeke vloeren, het gapen en het ki jken, loom van verzadigiging en ontnuchtering, zaten wij aan het tafeltje, alleen, met ons kopje...Griffith gaf ons Intolerance, De Gebroken Lelie ( en Arme Liefde, en later Dreamstreet en Way Down Best, prachtontwerpen, meesterlijk behan- Georges...indenken zonder een gedeelte aan dans gewijd. « Samson en Dalila », « Salomé », ’t zijn evenveel bekende stukken, welke niet op . . .
sur ses traces. » Les villes de carton s’élèvent en un clin d’œil. » Un jour le metteur en scène a dit t — Construisez-moi Paris. » Et on lui construit Paris...d’eau et un peintre belge, M. Navez, le peignit et en fit une véritable œuvre d’art. » En effet, M. Navez nè se contenta pas de peindre les maisons en noir et en blanc, il employa toutes les couleurs de sa palette après avoir...titulaire PROCHAINEMENT LES IFILMS SENSATIONNELS: SAMSON ET DALILA avec Mme Marie CORDA de la Comédie Française dans le rôle . . .
Alle Bankverhandelingen Leeningen op stadsioten en andere waarden Aankoop en verkoop van Publieke fondsen en andere wamien Cheks op alie landen - Hypotheken Kredietopemngen...titulaire. PROCHAINEMENT LES FILMS SENSATIONNELS: SAMSON ET DALILA avec Mme Marie CORDA de la Comédie Française dans le rôle...GARAGE, ESSAYEZ ET COMPAREZ LHOH STORE MEUBELEN en CHAISES-LONGUES Eet- en slaapkamers in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninrichtingen 350 fr . . .
van amper vijftien jaar, maar met durf, hoop en wilskracht bezield. En ze dachten dat hun mimiek en dansonderricht, in de studio’s wel gebruikt zou worden. Dus...titulaire PROCHAINEMENT LES j FILMS SENSATIONNELS: SAMSON ET DALILA avec Mme Marie CORDA de la Comédie Française dans le rôle...en CHAISES-LONGUES Eet- en slaapkamers in eik en acajou van af 800 fr. tot 2100 fr. Keukeninrichtingen 350 fr . . .
DUMAS et interprété par Mme Geneviève Félix Samson en Dalila Om de roi van Dalila, die zij voor hot eerst vertolken moet, zoo getrouw mogelijk...het geheim zijner wondermacht, bel laffe verraad, en Samson’s lijden en geweldige wraak... Zij gaat heelemaal op in dc uitbeelding dier...was heleedigd, wijl zij niet met hem wou optreden en die haar thans had willen dwingen met hem Samson en Dalila te spelen. Haar trots is gebroken en de lippen die zij bood om zich te redden zal zij nu bieden om . . .
DUMAS et interprété par Mme Geneviève Félix Samson en Dalila Om de roi van Dalila, die zij voor liet eerst vertolken moet, zoo getrouw mogelijk...hel geheim zijner wondermacht, het laffe verraad, en Samson’s lijden en geweldige wraak... Zij gaat heelemaal op in de uitbeelding dier...was beleedigd, wijl zij niet met hem wou optreden en die haar thans had willen dwingen met hem Samson en Dalila te spelen. Haar trots is gebroken en de lippen die zij bood om zich Ie redden zal zij nu bieden om . . .
Ruiters van den Apocalypsus, Maman, Fen Martelares », en nog veel andere « buitereeksfilmen en snper-producties ». zoodat het niet zou tevreden zijn met het...Chantilly (Voyage) Charley, l’Orphelin Comédie en 2 parties Samson et Dalila.... ' (Bacchanale) Hérold C. S. Snëns La Revanche de Garrison Emouvant...I hantilly Charley, de Wees (Klucht in 2 deelen) Samson et Dalila.... (Bacchanaal) Hero Ul . C. S. Sciëns De Weerwraak van Garrison . . .
une fin tragique. Et Philippe Hériat, vu jusqu’ici en ivrogne, en pitre, en laquais satanique, etc., devient un bon jeune homme tendre et...Chantilly (Voyage) Charley, l’Orphelin Comédie en 2 parties Samson et Dalila....C. S. Sdëns j (Bacchanale) la Revanche rie Garrison Emouvant...3. Charley, de Wees y (Klucht in 2 deelen) f 4 Samson et Dalila....C. S. Sdëns y (Bacchanaal) Oe Weerwraak van Garrison Aangrijpend . . .
en nog veel meer wonderbaar... maar... daarbij bleef het dan ook. Maar Neal Dodd gaf geen moed verloren en bleef de filmers en de studios bezoeken. Een zekeren dag kwam er hem eene kleine...A 'Taie of Two Cities . .17 ARINO. — Die rol van Dalila in Samson en Dal.ila werd vertolkt door de Oostenrijksche filmaetrice...mindere gekendheid is. Marie meet: 1 meter 60 en heeft donker haar en oogen welke men de eene maal blauw, dan grijs en dan weer lichtelijk groen denkt te zijn. Zij was gescheiden . . .
Grand film sportif avec Reginald DENNY 4- Samson et Dalila . . . C. S. Saëns Fantasie De l’Or pour de l’Amour Drame moderne...Wedstrijd Sportfilm met Reginald DENNY 4. Samson en Dalila . . . C S. Saëns Fantazie Goud voor Liefde Hedendaagsch drama...er zich reeds hadden voorgedaan. De operateur en zijn toestel, de insceneerder en zijn spreekhoorn belemmerden min of meer Rudi’s zicht en toen de auto de gevaar-volle draai had bereikt, kon hij hen in . . .