Dit is een selectie uit de film­program­matie. Ze werd ge­maakt op basis van de affiches die bewaard zijn geble­ven. (Archief Foto­Museum)