Wat er gebeurde na de moord op de kunst
Een inleiding tot de actuele kunstfilosofie

Thomas Crombez

Bestel nu

De filosofen hebben de kunst vele malen ‘vermoord’. Ze hebben verklaard dat de kunst was overvleugeld door het rationele denken (Hegel). Of ze hebben het einde van de kunst afgekondigd (Danto).

Maar nooit is er zo veel nagedacht over de kunst, dan na de dood­verklaring van de kunst.

Dit boek schetst het landschap van de kunsttheorieën uit de twintigste en eenen­twintigste eeuw. Binnen de filosofie, maar ook erbuiten.

Want niet eerder hadden weten­schappers uit zo veel verschillende disciplines belang­stelling voor de kunst. Vanaf 1900 was de filosofie haar monopolie op de esthetica kwijt. In dit boek komen – behalve filosofen – ook antropologen, literatuur­wetenschappers, taalkundigen, politieke denkers en psycho­analytici aan het woord.

Thomas Crombez doceert kunst­filo­sofie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (AP Hoge­school Antwerpen). Hij publiceert over theater­geschiedenis en kunst­filosofie.

RECENSIES

“Deze indeling in tien velden vormt de grootste kracht van dit boek, omdat de velden een uitzonderlijk brede waaier aan ideeën toelaten. Soortgelijke handboeken beperken zich doorgaans tot filosofische theorieën. Of ze profileren zich, andersom, als meer nichegerichte benaderingen. (…)

Die overzichtelijkheid wordt versterkt door het gebruik van kleine getekende portretjes in de marge. Doorheen het hele boek zie je die portretjes opduiken telkens wanneer een toonaangevend auteur vernield wordt. Zo springen op een speelse manier (historische) kruisverbanden in het oog.

Bovendien begint elk hoofdstuk – elk veld dus – met een grafisch heldere tijdlijn waarin dezelfde herkenbare portretjes terugkeren. Zo smelten de velden voor je ogen samen tot een grote familie van verre en dichte verwanten, en krijgt het geheel iets van een eigensoortige stamboom.

Crombez heeft ook duidelijk nagedacht over de keuze van de auteurs waarmee hij zijn velden bevolkt. Het relatief grote aandeel van vrouwen en mensen van kleur valt op, net als het ontbreken van enkele grote namen die in soortgelijke overzichten vaak een hoofdrol spelen. (…)

Hier merk je dat een ervaren docent aan het woord is die zijn studenten bij de les kan houden. Alleen al om die reden is dit boek een sterke aanrader.”

Marlies De Munck, De uil van Minerva

  • Publicatie 2018-10-01
  • ISBN 9789082894219
  • Omvang 276 p.
  • Formaat 170 × 240mm
  • Prijs € 25.00